Kairos Radio

Kairos Radio
Country: Namibia Namibia
Playing:

Kairos Radio 97.1fm is a community gospel radio station that is: operated within the community operated by the community members bring the true gospel to the community members